Badania ZKN

Seozn 2020 rozpoczynamy uczestnictwem w badaniach selekcyjnych
W Bydgoszczy uczestniczyła liczna grupa kandydatów do Zaplecza Kadry Narodowej.

1-Bydgoszcz badania2
Badania polegają na różnego rodzaju pomiarach antropometrycznych, motorycznych oraz testach.  Z pomiarów antropometrycznych  to między innymi pomiar tkaki tłuszczowej. Z pomiarów motorycznych to skok w dal z miejsca i rzut piłką lekarską w przód. Kandydaci  poddani są także testowi funkcjonalnej sprawności fizycznej (FSC). Test ten ma zadanie między innymi sprawdzić prawdopodobieństwo wystąpienia kontuzji  oraz wskazanie słabych punktów, tzw czerwonych flag.   Większośc naszych zawodników wypadła w tym teście na 100%, czyli uzyskałą 21 punktów na 21 możliwych. Tylko w sporadycznych wypadkach było to 19-20 pkt.
Ostatnią próbą był tak zwany OptoJump, który mierzy w biegu na 50 metrów długość kroku, rytm biegu, czas kontaktu stopy z podłożem oraz proporcje między lewą i prawą nogą.